Результати моніторингу якості освіти

2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Підсумки моніторингу дотримання академічної доброчесності

Підсумки проведення моніторингу реалізації компетентнісного підходу у формуванні ключових компетентностей з історії України в контексті сучасних освітніх технологій

Моніторинг навчальних досягнень за І семестр

Моніторингове дослідження адаптаційних процесів при переході учнів
з початкової в основну школу, із середньої в старшу у 2022-2023 н. р.

2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів  за 2021-2022 навчальний рік

Порівняльний аналіз середнього балу по предметам

Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2021-2022 навчального року

Моніторинг дистанційного навчання

Підсумки проведення моніторингу  розвитку творчого мислення та формування ключових компетентностей з англійської мови

Моніторингове дослідження адаптаційних процесів при переході учнів з початкової школи в основну, з основної в старшу у 2021 – 2022 н. р.