Фінансова діяльність

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА І КВАРТАЛ 2023 РОКУ

Баланс на 1 квітня 2023

Довідка про дебіторську і кредиторська заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) КПК 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2023 КПК 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2023 року КПК 0611061

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 04 квітня 2023 КПК 611200

Звіт про надходження і використання коштів , отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)КПК 0611021

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2) КПК 0611031

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (Форма 2) КПК 06111200

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2) КПК 0611021

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма 2) КПК 0611021

Звіт про фінансові результати на 01 квітня 2023 року форма 2 ДС

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2023 року КПК 0611031

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2022 РОКУ

Баланс на 01 січня 2023

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВ 0611021

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВ 0611031

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВ 0611061

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВ 0611210

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВ 0611021

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВ 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 КПКВ 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 КПКВ 0611061

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 КПКВ 0611021 спец

Звіт про заборгованість  за бюджетними коштами на 01 січня 2023 КПКВ 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 КПКВ 0611210 pdf

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 КПКВ 0611200 pdf

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 КПКВ 0611031 pdf

Пояснювальна записка

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості по загальному фонду на 01.01.2023 КПКВ 0611021pdf

Довідка про дебіторську та кредиторської заборгованості за операціями ,які не відображаються у формі №7д,№7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023р

Примітки до річної фінансової звітності за 2022рік