Фінансова діяльність

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2021

Звіт про власний капітал за 2020 рік Форма №4-дс (1)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2021

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік Форма №5-дс (1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (1)

Звіт про надходження і використання спеціального фонду

Звіт про надходження і використання спеціального фонду

Реєстр про залишки коштівзагального та спеціаотного фондів

Звіт про надходження і використання за іншими джерелами

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік Форма №3-дс (1)

Списання матерыалыв та коригування по рах.

Звіт про надходження та використання коштів, як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік Форма №5-дс

Звіт про власний капітал за 2020 рік Форма №4-дс

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік Форма №3-дс

Баланс на 01 січня 2021 року Форма №1-дс

Баланс на 01 січня 2021 року Форма №2-дс

Пояснювальна записка за девять місяців 2020р.

Довідка про заборгованість за операціями

Звіт про забаргованість (форма N 7м)_

Звіт про забаргованість (форма N 7м)

Звіт про забаргованість (форма N 7м)

Звіт за девять місяцчв 2020р. (форма N 4-3м)

Звіт за девять місяцчв 2020р. (форма N 4-3м)

Звіт за девять місяцчв 2020р. (форма N 4-2м)

Звіт за девять місяцчв 2020р. (форма N 4-1м)

Звіт за девять місяцчв 2020р. (форма N 23м)

Звіт за девять місяцчв 2020р. (форма N 23м)

Звіт про фінансові результатибаланс на 01 жовтня 2020р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма n 4-3м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2020 року

Баланс на 01 липня 2020 року

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року

Баланс на 01 квітня 2020 року

Договір поставки обладнання № 17 від 15.04.2020 від ФОП Калач О.І.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами (форма N4-2м ) за І квартал 2020 р

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1 м) за І квартал 2020 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2м) за І квартал 2020 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N2м) за І квартал 2020 р.

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7 м) на 01 січня 2020 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2019 рік

Примітка до річної фінансової звітності за 2019 рік (pdf.io)

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на реєстраційних, інших рахунках, відкритих в орга

Списання матеріалів та коригування по рах. 6611 Зобов`язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів (pdf.io)

Фінансова ліквідаційна та бюджетна ліквідаційна звітність за 2020 рік від 29.01.2020 № 01-24 73

Фінансова та бюджетна звітність за 2019 рік від 13.01.2020 № 01-24 29 (pdf.io)

Баланс на 01 січня 2020 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2020 року

Довідка про дебіторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі

Звіт про заборгованість за бюджетними коштам

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2020

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність від 08.09.2019 № 01-24. 668 (pdf.io)

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019 року (pdf.io)

Звіт про нпдходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 місяців Звіт про надходження та використання коштів загального форду за 9 місяців 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 року (форма N2м) (pdf.io)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2019 року (pdf.io)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N4-1м) за 9 місяців 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 жовтня 2019 року (2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 жовтня 2019 року (pdf.io)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м ) на 01 жовтня 2019 року (pdf.io)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за опетаціями, які не відображаються у формі на 01 жовтня 2019 року

Баланс на 01 жовтня 2019 року

БАЛАНС на 01 липня 2019 року