Правила прийому до навчального закладу

1.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявністю медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
2.Мова освітнього процесу в закладі освіти є державна мова(українська).
Закон України «Про засади державної мовної політики»:
– Стаття 1. Визначення термінів … державна мова – закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо. – Стаття 6. Державна мова України Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.
Закон України «Про освіту»:
– Стаття 7. Мова освіти Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики» та «Про освіту» мовою освітнього процесу є державна мова – українська мова.